บริษัทประกันภัย

กระจกแตกร้าวและมีปัญหา มีประกันภัยประเภท1

สามารถเข้ามาเคลมกระจกและฟิล์มกรองแสงที่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งได้เลย

เอกสารประกอบการเคลม

  • กรมธรรม์ประกันภัย(ประเภท1)
  • ใบขับขี่รถยนต์ (สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล)
  • ใบขับขี่ประเภท2 หรือทุกประเภท (สำหรับรถใช้เพื่อพาณิชย์)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับบางบริษัท)
  • สำเนารายการจดทะเบียนรถ
  • ใบรับประกันฟิล์ม (หรือมีโลโก้ติดที่ฟิล์มกรองแสง)
  • ค่าเสียหายส่วนแรกเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                  

                    

Visitors: 37,547